Juridische informatie


Door gebruik te maken van deze website en de aan deze website gekoppelde contenten gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden. Inhoudend dat alle op deze website geplaatste content auteursrechtelijk beschermd is.

 

Copyrights:

Op al mijn foto's berusten copyrights.

U heeft niet het recht om de foto's te downloaden, te verspreiden, te bewerken of te herplaatsen zonder mijn persoonlijke expliciete schriftelijke toestemming. Uiteraard, indien u dit wenst, kunt u een licentie aanvraag doen via info@booyakacreations.nl  met als onderwerp "Licentie aanvraag".

 

Ook na het verlenen van een licentie blijft het auteursrecht volledig in handen van Booyaka Creations, dat houdt in dat de foto('s) waarvoor een licentie is afgegeven alleen gebruikt mogen worden voor datgene waarvoor de aanvraag is gedaan, voor de overeengekomen periode. Voor herplaatsing dient een volgende licentie aanvraag te worden gedaan, tenzij anders overeengekomen.

 

Bij plaatsing van mijn foto's waarvoor een licentie is verkregen dient altijd een naamsvermelding gedaan te worden, te weten "Booyaka Creations" en een vermelding van de website www.booyakacreations.nl , tenzij anders overeengekomen.

 

Schending :

In geval van schending van de auteursrechten, behoud ik mij het recht voor om een nader te bepalen schadesom op te leggen bij het plaatsen danwel gebruiken van een foto zonder licentie met verwijzing naar de auteur en bij het plaatsen van een foto zonder licentie zonder te verwijzen naar de auteur. Deze som zal vertaald worden naar de grootte, frequentie en oplage van de publicatie/productie.

 

In alle gevallen van verkoop/licentieverlening blijven de intellectuele eigendomsrechten van de foto’s en de daaraan gekoppelde informatie (exif, iptc of los bij de foto geleverde teksten) bij Booyaka Creations berusten.

 

 Short in English :

You are NOT permitted to use or distribute any of my items without my personal explicit written permission. 
If you would like to use an item, please contact me in advance. I'm sure we can work it out.
Thank you very much.

If you would like to have all information above translated, please contact me on info@booyakacreations.nl